INNE PRZEDMIOTY: Polski, Historia, WOS, Geografia,

Past Perfect

1. Wstaw właściwą formę czasownika Past Perfect

 

  1. As a child she................(eat) only meat. When she became a teenager she ate fish and some vegetables.
  2. In the past people...........(live) in caves. They started building houses when they discovered some tools.
  3. Where..............(they/spend) their holidays in 1990? Was it Spain just like last year?
  4. .................(he/borrow) money from you two years ago, because last  year I gave him some too?
  5. Boris...........(not/study) when he was at school. He rounded it out when he was thirty.

 

 

2. Wstaw właściwą formę czasownika Past Perfect lub Simple Past.

 

  1. Before I...................(go) to the cinema, I.............(buy) tickets.
  2. Before they..............(come back) home, they................ (do) shopping.
  3. My tenant.................(not/ask) me for permission before he............ (buy) a dog.
  4. People ..............(buy) these houses and then ...............(move in).
  5. All my students...............(study) hard before the  Matura exam.

3. Wybierz poprawną odpowiedz.

 

1. Ken ...................to live Poland before he...............his exams

a. had decide/passed         b. had decided/pass       c. had decided/passed

 

2. When...........they their house?

     a. they had sold         b. had they sell     c. had they sold

 

3. After the customers..............all products and .........the shop.

     a. bought/had left           b. had bought/left               c. bought/left

 

4. After the teacher..........tests, he ...........my mistakes.

     a. had checked/explained        b. had checked/had explained              c. checked/explain

 

5. ............ the police when she ..............the crime?

                a. she had called/had discovered    b. had she called/discovered            c. did she call/ had discovered

 

6. This model.................hard before she became famous.

   a. worked                     b. had worked               c. did worked

 

7. At first she............in my company, then she ..............a journalist.

  a. was work/was                 b.worked/had been                        c. had worked/was

 

8. Who.....................you best friend in the past?

  a. had been               b. had was              c. had be

 

9. Before I ....................TV a .............money.

   a.was bought/saved                          b. had bought/saved           c. bought/had saved

 

10. Where.....................my book before you.............the room?

  a. you had put/cleaned               b. had you put/had cleaned         c. had you put/cleaned

 

Past Perfect - exercises

Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na6.pl/cookies.pdf